1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ภาพบรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 ภาคเช้าวันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบดำเนินการจัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งในภาคเช้าเป็นการเลือกกรรมการชุมชนใน 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านสวนวาริน, ชุมชนหนองบก, ชุมชนหนองกอก, ชุมชนอยู่เย็น, ชุมชนแหลมทอง, ชุมชนคำน้ำแซบ และชุมชนแสนสำราญ ในการนี้นายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล ได้นำคณะกรรมการอำนวยการการเลือกกรรมการชุมชน เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชนในภาคเช้า ซึ่งบรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชนทั้ง 7 ชุมชนในภาคเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2548 เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนกรรมการชุมชนชุดเดิมที่หมดวาระ เทศบาลเมืองวารินชำราบจึงได้กำหนดจัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 28 ชุมชน ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 โดยแต่ละชุมชนจะมีกรรมการชุมชนได้ชุมชนละ 7 คน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคม

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting