1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบที่ได้รับการเลือกเข้ามาใหม่ทั้ง 28 ชุมชน


วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบชุดใหม่ที่ได้รับการเลือกเข้ามาเมื่อวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้กรรมการชุมชนทั้ง 28 ชุมชน ได้ดำเนินการเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ โดยได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มามอบโอวาทและให้นโยบายแก่กรรมการชุมชนชุดใหม่ทั้ง 28 ชุมชน และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเป็นสักขีพยานในการประชุมครั้งนี้ ณ หอประชุมประชาวาริน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting