1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำหมันสุนัข-แมว ฟรี

งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอและปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี พ.ศ.2560 – 2563 ซึ่งจะจัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันฟรีในสุนัข-แมว ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาล ทั้ง 28 ชุมชน ที่มีความประสงค์จะนำสัตว์เข้ารับบริการ ดังนี้

  1. ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว เพศผู้และเพศเมีย ฟรี
  2. ให้เจ้าของสัตว์นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนรับบริการให้บริการ ในวันที่ 28 มีนาคม – 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
  3. ให้นำสุนัข - แมว ที่ลงทะเบียนมารับบริการ ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน
  4. ให้งดน้ำ งดอาหาร สุนัข-แมว ก่อนที่จะมารับบริการ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
  กิจกรรมภายในเทศบาล
Secured by Siteground Web Hosting