1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อำเภอวารินชำราบมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการดำรงชีพ (อุทกภัย) ปี 2564 ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์​ นันทบุรมย์​ ปลัดอำเภอ​หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง​ ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการดำรงชีพ (อุทกภัย) ปี 2564 ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ หอประชุมประชาวาริน เพื่อเป็นการเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา โดยพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบได้รับผลกระทบทั้งสิ้นจำนวน 9 ชุมชน และมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบกว่า 200 ครัวเรือน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting