1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีมอบเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยและอัคคีภัย

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยและอัคคีภัย เมื่อปลายปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ครอบครัว ในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting