1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของประธานชุมชน ทั้ง28 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  นางสาวปริยา วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของประธานชุมชน ทั้ง28 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อให้การบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนไปในแนวทางเดียวกันตรงตามระเบียบเทศบาลเมืองวารินชำราบ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting