1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เล็งยกเลิกบัตรประชาชนเด็ก ชี้เปลืองงบ ทำบัตรขาดแคลน

อธิบดีกรมการปกครอง เผยปัญหาบัตรประชาชนขาดแคลน เกิดจากการทำบัตรประชาชนเด็ก ชี้เป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ จึงเล็งยื่นเรื่องเพื่อขอยกเลิก

            เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 นายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประชาชนในหลายจังหวัดเริ่มได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการทำบัตรประชาชนใหม่ เพราะขณะนี้สำนักบริหารการทะเบียนมีปัญหาบัตรหมด ไม่สามารถจัดส่งบัตรไปให้ในหลายพื้นที่ สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้บัตรขาดแคลนมาจากกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ที่กำหนดให้เด็กอายุ 7 ขวบขึ้นไป ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน ส่งผลให้ประสบปัญหาบัตรไม่เพียงพออย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น ตนจึงเตรียมเสนอให้ทบทวนกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อยกเลิกการทำบัตรประชาชนให้เด็ก ๆ กลุ่มนี้ เพราะต้องยอมรับว่าสิ้นเปลืองงบประมาณพอสมควร เพราะบัตรหนึ่งใบรวมต้นทุนค่าบัตรและการลงโปรแกรมข้อมูลและเลขหลังบัตร ราคาอยู่ที่ประมาณ 100 บาทซึ่งถือว่าสูงมาก ที่สำคัญตนมองว่าเด็กอายุ 7 ขวบ ยังไม่จำเป็นต้องมีบัตรประชาชน

            นายชวน ยังกล่าวอีกว่า เดิมทีปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทคู่สัญญาที่จะต้องจัดส่งบัตรล็อตใหญ่ จำนวน 16 ล้านใบตั้งแต่ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ไม่สามารถจัดส่งบัตรได้ทัน อีกทั้งในช่วงการประมูลก็มีปัญหาเรื่องราคาบัตรที่สูงเกินไป รวมถึงการที่ตนต้องการให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส ดังนั้น จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้าอย่างไรก็ตาม ในช่วงรอยต่อดังกล่าว ตนได้สั่งซื้อบัตรล็อตย่อยเพิ่มจำนวน 1.9 ล้านใบ แต่อีกฝ่ายก็จัดส่งบัตรไม่ทันเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องขอโทษประชาชนทุกคนด้วย ที่ในช่วงสัปดาห์หน้า ทางกรมการปกครองจะจัดส่งบัตรให้กับทุกจังหวัดได้ไม่ทัน แต่ประชาชนสามารถใช้หนังสือรับรองที่ฝ่ายทะเบียนออกให้ได้ตามกฎหมาย ลักษณะคล้ายใบเหลืองในอดีต

  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting