1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีมาเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป เพื่อทบทวนความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ ความรู้ด้านการสาธารณสุข และการเฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวเสาวลักษณ์ โพธา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องให้คำแนะนำตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า​ 2019 ​(โควิด-19)  และแนวทางการป้องกันแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมประชาวาริน
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting