1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีเปิด"ชุมชนคนทำเทียน”เนื่องในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น ณ วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ นายพงรัตน์ ภิรมณ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด "ชุมชนคนทำเทียน”เนื่องในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ของวัดผาสุการาม โดยมี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในอำเภอวารินชำราบให้การต้อนรับ ในการนี้ได้เยี่ยมชม “พญาเทียน”ต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562 การแสดงของช่างฟ้อนจาก 4 ชุมชน และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ นิทรรศการ การแสดง โดยกิจกรรมชุมชนคนทำเทียนวัดผาสุการม จะเปิดให้นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปเข้าชม จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 จากนั้นจะเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง และพื้นที่ใกล้เคียง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting