1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับปภ.จังหวัดอุบลราชธานี และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และวางแผนแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และวางแผนแนวทางแก้ไขป้องกันจุดเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ สืบเนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ซึ่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เตรียมการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณชุมชนเกตุแก้ว ท่าบ้งมั่ง และก่อกระสอบทรายปิดจุดเสี่ยงฟันหลอชุมชนท่ากอไผ่ป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามาในชุมชน  จึงขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยง ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
หากต้องการความช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย
โทรแจ้ง 045-321523 , 045-321999 หรือ สายด่วน 199
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ตลอด 24 ชั่วโมง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  งานป้องกันฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Secured by Siteground Web Hosting