1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมรายงานผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดการประชุมรายงานผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อรองรับการจัดทำรายงานผ่านระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E - Manifest) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่เมืองสะอาด เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องรับรองคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณSecured by Siteground Web Hosting