1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบออกสำรวจท้องที่ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

alt 

         

ตามที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเดินสำรวจข้อมูลภาคสนาม  เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและการใช้ประโยชน์ของที่ดิน  โดยนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชน  และโครงการสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ มีเจ้าหน้าที่ทีมสำรวจโครงการฯ  ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าของที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556  จำนวน  3  ราย  คือ

1. นางวราภรณ์  เกตุแก้ว   เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม

2. น.ส.รัตนาวดี  เกื้อกูล    เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม

3. นายรัฐา  ธานี             เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม

  กองคลัง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting