1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ตักบาตรหลวงพ่ออลงกตวัดพระบาทน้ำพุ 1 ต.ค.65

       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และเทศบาลเมืองวารินชำราบขอเรียนเชิญพี่น้องชาวจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย HIV  ผู้ป่วยติดเตียง และอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กกำพร้า ถวายให้แด่ พระราชวิสุทธิประชานาถ หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุพระผู้ให้ สมนามประชานาถ ผู้ดูแลช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย HIV ผู้ไร้ที่พึ่ง เด็กกำพร้า คนชรา คนพิการ สุนัข แมว ลิงจรจัด ที่หลวงพ่อได้ดูแลมาตลอด 30 ปี  เป็นจำนวนกว่า 3,000 ชีวิต ที่วัดพระบาทน้ำพุ

ในวันที่  1 ตุลาคม 2565 เวลา 08:30 -  09:30 น.
ณ  บริเวณรอบตลาดสด เทศบาลเมืองวารินชำราบ

โดยได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่รับของบริจาคที่ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอวารินชำราบ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายมา ณ ที่นี้

  กิจกรรมภายในเทศบาล
Secured by Siteground Web Hosting