1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บริษัท ส.เขมราฐ และกลุ่มสิงห์อาสา มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. บริษัท ส.เขมราฐ นำโดยคุณวีระศักดิ์ เรืองสมานวงศ์ ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ และพ.อ.พรชัย มาลัยพวง ผู้จัดการแผนกแรงงานสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ กลุ่มสิงห์อาสา จากบริษัทสิงห์คอร์เปอร์เรชั่น นำโดยคุณอรวรรณ กิจสวัสดิ์ไพศาล กรรมการบริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี้ยะฮั้ว อุบล (ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์จังหวัดอุบลราชธานี) และคุณอรรถสิทธิ์ พรหมสุข ผู้จัดการฝ่ายงานกิจกรรมเพื่อสังคม (ทีมสิงห์อาสา) บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัด นำข้าวสาร น้ำดื่ม และอาหารปรุงสุก จำนวน 200 ชุด มามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการปลอบขวัญและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting