1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผลการประกวดแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556 จังหวัดอุบลราชธานี

alt

เมื่่อวันนี้ (23 ก.ค. 56) ที่บริเวณถนนด้านหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ภายใต้ชื่องาน "112 ปี สืบฮีตวิถีชาวอุบล ยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี" 
สำหรับในปีนี้ มีต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ประเภทแกะสลัก ประเภทเทียนโบราณ และขบวนการแสดง จำนวนมากถึง 58 ขบวน พิเศษสุดในปีนี้ ยัีงมีต้นเทียนพรรษาประยุกต์ คือ ต้นเทียนพรรษาจากเทียนหอมต้นแรกของโลก โดยชาวชุมชนอำเภอเดชอุดม และต้นเทียนพรรษา สามมิติต้นแรกของโลก จากชุมชนวัดปากน้ำ 
สำหรับผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2556
ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่
ชนะเลิศ วัดพระธาตุหนองบัว
รองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอบุณฑริก
รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอเดชอุดม
ชมเชย วัดผาสุการาม และ วัดปากน้ำ
ประเภทแกะสลักขนาดกลาง
ชนะเลิศ อำเภอนาจะหลวย
รองชนะเลิศอันดับ 1 วัดทุ่งศรีเมือง
รองชนะเลิศอันดับ 2 วัดเลียบ
ชมเชย วัดกลาง และวัดปทุมมาลัย
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่
ชนะเลิศ วัดมหาวนาราม
รองชนะเลิศอันดับ 1 วัดบูรพา
รองชนะเลิศอันดับ 2 วัดศรีประดู่
ชมเชย วัดแจ้ง และ อำเภอตระการพืชผล
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง
ชนะเลิศ วัดพลแพน
รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่
ชมเชย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ประเภทศิลปินรุ่นใหม่
ชนะเลิศ อำเภอเขมราฐ
รองชนะเลิศอันดับ 1 วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอน้ำยืน
ชมเชย อำเภอเขื่องใน และ วัดกลาง
ประเภทเทียนโบราณ
ชนะเลิศ อำเภอเดชอุดม 1
รองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอเดชอุดม 2
รองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอเดชอุดม 3
ชมเชย วัดสารพัฒนึก และ อำเภอสว่างวีระวงศ์

  กองคลัง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting