1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กอช.ปันน้ำใจ ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ จัดทำโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 7 ตุลาคม 2565 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดโครงการ กอช.ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ จัดทำโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และได้มอบอาหารกล่องจำนวน 400 ชุด ให้แก่ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว 5 จุด ได้แก่ ศูนย์พักพิงชั่วคราวศูนย์ฝึกนศท.มทบ.22, ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง, ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดผาสุการาม, ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดแสนสำราญ และศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะชุมชนลับแล เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณSecured by Siteground Web Hosting