1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานที่ประกอบอาหารปรุงสุขใหม่ที่โรงครัวพระราชทานบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/จิตอาสา 904 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานที่ประกอบอาหารปรุงสุขใหม่ที่โรงครัวพระราชทานบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยได้รับความอนุเคราะห์รถครัวสนามจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 ในการนี้ได้ร่วมประกอบอาหารปลุกสุขใหม่ ร่วมกับนายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่ทหาร ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพมาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงต่างๆ ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ

ทั้งนี้โรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ จะประกอบอาหารปรุงสุขใหม่วันละ 3 รอบ รอบเช้าเวลา 09.00 น. รอบกลางวันเวลา 11.00 น. และรอบเย็นเวลา 17.00 น. เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย


งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  จิตอาสาSecured by Siteground Web Hosting