1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลตำบลกาบเชิง จ.สุรินทร์ ดูงานการดำเนินกิจการอปพร.ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

  เทศบาลตำบลกาบเชิง จ.สุรินทร์ ดูงานการดำเนินกิจการอปพร.ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รอนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยนางสุวิมล  ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, น.ส.วิชญา  อาจริยอาจอง รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และสมาชิกอปพร.จากเทศบาลตำบลกาบเชิง จ.สุรินทร์ นำโดยท่านปลัดเทศบาล ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินกิจการอปพร.ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานสำหรับสมาชิกอปพร.เทศบาลตำบลกาบเชิง ประจำปีงบประมาณ 2556ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน

 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting