1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร นำถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยชุมชนหาดสวนยา

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย ชุมชนหาดสวนยา โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting