1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร นำถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยชุมชนหาดสวนยา

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย ชุมชนหาดสวนยา โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting