1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลนครนนทบุรี ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด มามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนวัดวารินทราราม ชุมชนลับแล และชุมชนกุดปลาขาว

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลนครนนทบุรี นำโดยนายสมนึก ธนเดชากุล นกยกเทศมนตรีนครนนทบุรี และคณะ ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด มามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนวัดวารินทราราม ชุมชนลับแล และชุมชนกุดปลาขาว ณ หอประชุมประชุมประชาวาริน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting