1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะวุฒิสภาฯ ลงพื้นที่มอบความช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนลับแล เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) นำโดยนายวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา และนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง  สมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางมามอบสิ่งของช่วยเหลือจำนวน 115 ชุด และพบปะให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยชุมชนลับแล เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ จุดพักพิงชั่วคราวถนนกองทาง โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. มนต์สง่า ลีลาศสง่างาม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี, นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี, ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอวารินชำราบ ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้คณะวุฒิสภาฯ ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยภายในชุมชนลับแล เพื่อสำรวจความเสียหายและจะเสนอการให้ความช่วยเหลือต่อทางรัฐสภาต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting