1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะคุณลัดดา นิธิวาสิน ได้นำถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 400 ชุด

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน คณะคุณลัดดา นิธิวาสิน ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย ชุมชนดีงาม ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนดอนงิ้ว ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนหาดสวนสุข 1 ชุมชนท่าบ้งมั่ง และ ชุมชนลับแล โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting