1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯร่วมกับสมาชิกอปพร.ฝึกอบรมทบทวนการป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2556

    ในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยนายชิดชัย ตั้งวงศ์ไชย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2556 ให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสมาชิกอปพร. ประจำปีพ.ศ.2555 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอัคคีภัยซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความชำนาญสามารถรับมือกับสถานการณ์อัคคีภัยในรูปแบบต่างๆได้ โดยมีการฝึกทบทวนแผนการป้องกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบและปิดการอบรมฯไปเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณริมแม่น้ำมูล ชุมชนหาดสวนยา ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย น.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาล มาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยและกล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ฯก่อนปิดการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2556


ณัฐพล  ทิพยรส ข่าว /ภาพโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting