1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ จากจังหวัดสุรินทร์ ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

วันที่ 31 มกราคม 2566  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับนายสมบูรณ์ ร่วมศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลกระโพ และเจ้าหน้าที่งานบริการสาธารณสุข แกนนำชุมชน และแกนนำสุขภาพ อำเภอท่าตูม จากจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting