1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่พบปะประชาชนผู้ที่ได้รับเยียวยา ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่พบปะประชาชนผู้ที่ได้รับเยียวยา ตามมติ ครม. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่มาปรับสมุดบัญชีธนาคารรับเงิน โดยมีนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล  และและนางสาวปริยา วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับ สำหรับท่านใดที่ตรวจสอบแล้ว ไม่มีเงินเยียวยาเข้าในบัญชี ให้ตรวจสอบหมายเลขพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน และติดต่อดำเนินการที่ธนาคาร เมื่อดำเนินการเสร็จตามขั้นตอนติดต่อยื่นคำร้องได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting