1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บรรยากาศการซักซ้อมนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย "บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2565

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. บรรยากาศการซักซ้อมนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจะมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมประชาวาริน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองการศึกษาSecured by Siteground Web Hosting