1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี นำน้ำดื่มสะอาดและรถผลิตน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลราชธานี นำน้ำดื่มสะอาดและรถผลิตน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม บริเวณด้านข้างสำนักงานที่ดินอำเภอวารินชำราบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสุเมธ อำภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุบลราชธานี ได้นำรถผลิตน้ำดื่มสะอาดมาให้บริการพร้อมกันนี้ยังได้น้ำดื่มบรรจุขวดและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น


ณัฐพล ทิพยรส ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting