1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

วันที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน คณะผู้บริหารนำโดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนำโดยนางนภาพร  ไกรกังวาร ประธานสภา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวนกว่าพันหลังคาเรือนใน 12 ชุมชน ในกาารนี้นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรียังได้กล่าวทักทายและให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยด้วย


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ    งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting