1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

หอการค้าจ.อุบลราชธานี และจ.อุบลราชธานีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชุมชนหาดสวนสุข 1

หอการค้าจ.อุบลราชธานี และจ.อุบลราชธานีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชุมชนหาดสวนสุข 1 วันที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ที่พักพิงผู้ประสบอุทกภัยทางลงชุมชนหาดสวนสุข 1 ตัวแทนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายชวลิต องควานิช ประธานกรรมการที่ปรึกษา พร้อมด้วยนายสุทธินันท์  บุญมี  รองผู้ว่าราชการ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนหาดสวนสุข 1  ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนหาดสวนยา และชุมชนท่ากอไผ่ โดยทางจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้เจ้าหน้าที่ปภ.จังหวัด อปพร. และอส. ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในการค้น เคลื่อนย้ายสิ่งของ ในส่วนของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้นำน้ำดื่มและอาหารมาแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมกันนี้ร้านผัดไทห่อใบตอง ยังใจดีมาปรุงผัดไทสดๆ แจกจ่ายให้แก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วย


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  งานป้องกันฯ

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting