1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับมอบเกียรติบัตร EHA ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป (4001) และการจัดการมูลฝอย ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (4003)

วันที่ 30 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับมอบเกียรติบัตร EHA  จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป (4001)  และการจัดการมูลฝอย ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (4003) โดยได้รับเกียรติจากนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting