1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

วันที่ 30 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับคณะนำผู้ชุมชน + อสม.ดูงานการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัย และการบริหารจัดการขยะในชุมชน อำเภออรัญประเทศ จากจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายสุดา ศรีเคน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ซึ่งประสบความสำเร็จในการลดปริมาณขยะภายในชุมชน ด้วยการนำขยะมารีไซเคิลผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ ผ้ากันเปื้อนจากป้ายไวนิล, หมวกจากกล่องน้ำ, กระเป๋าจากซองกาแฟ, กระเป๋าจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม, เตาชีวมวลจากหม้อหุงข้าวที่ไม่ใช้แล้ว

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองช่างสุขาภิบาลSecured by Siteground Web Hosting