1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยสมาคมผู้ประกอบการรถมือสองร้านส.ยิ่งเจริญมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยสมาคมผู้ประกอบการรถมือสองร้านส.ยิ่งเจริญมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย  วันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน ตัวแทนกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ นำโดยนายมานะ กุลโรจนวารกร ผจก.เขตธุรกิจสำนักธุรกิจ จ.อุบลฯ, นายวิสุทธื์ ทรัพย์เฉลิม ผจก.สำนักงานสาขาอุบลราชธานี และนายสุเนตร  พรรณดวงเนตร ผจก.เขตธุรกิจขนาดย่อม สนง.ธุรกิจขนาดย่อยอุบลฯ  พร้อมด้วยทีมสินเชื่อรถยนต์ธ.ไทยพาณิชย์, ตัวแทนบริษัทไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด, ตัวแทนบริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด, ได้นำถุงยังชีพและน้ำดื่มมามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 500 ชุด 

พร้อมกันนี้ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการรถใช้แล้ว ร่วมกับชมรมผู้ค้ารถยนต์มือสองอุบลราชธานี โดยร้านส.ยิ่งเจริญ คุณจันทร์เพ็ญ  จันทรักษ์ ก็ได้นำถุงยังชีพมามอบให้แก่ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยเช่นกัน โดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางนภาพร  ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาล, คณะสมาชิกสภาเทศบาล, คณะผู้บริหาร, และหัวหน้าส่วนการงานให้การต้อนรับ


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงานimages/stories/picwarin/9844/th7_23.JPG


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting