1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การประปาส่วนภูมิภาคอุบลราชธานี นำน้ำดื่มมอบให้แก่ทางเทศบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 การประปาส่วนภูมิภาคอุบลราชธานี นำน้ำดื่มมอบให้แก่ทางเทศบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัวแทนจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ได้นำน้ำดื่มจำนวน 100 โหล มามอบให้แก่ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาล โดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ทางสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยยังได้มอบน้ำดื่มจำนวน 600 แพ็ค เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยด้วย


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting