1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการประกวดผู้ประชันโฉมสาวงาม ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการประกวดผู้ประชันโฉมสาวงาม ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 28 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมส่งสาวงามเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 29 คนด้วยกัน ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งเทพีสงกรานต์ รองอันดับ 1 รอบอันดับ 2 และนางงามขวัญใจชาววาริน จะต้องเข้าร่วมในขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ในเช้าวันที่ 13 เมษายน โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบมาเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการแสดงจากนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่งคอยสร้างความสนุกสนานแก่ประชาชนที่เข้ามาเชียร์ผู้เข้าประกวด ทั้งนี้เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการประชันโฉมสาวงาม เทพีสงกรานต์ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในงานประเพณีสงกรานต์ และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชน สำหรับผลการประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปี 2566 มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศเทพีสงกรานต์ ได้แก่ หมายเลข 13 นางสาวสุดารัตน์ หงษา ผูู้ส่งเข้าประกวดชุมชนคุ้มวัดวาริน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 26 นางสาวปิยธิดา ศิริมา ผูู้ส่งเข้าประกวดชุมชนห้าแยก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 9 นางสาวจิราภรณ์ โภคะสุนทรางกูล ผูู้ส่งเข้าประกวดร้านสูทเอ็มเอ็ม
รางวัลขวัญใจชาววาริน ได้แก่ หมายเลข 14 นางสาวสุปรียา เหมแดง ผูู้ส่งเข้าประกวดชุมชนท่ากอไผ่


งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting