1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทำดีได้ไม่อายใครนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีนำสิ่งของมอบให้แก่ทางเทศบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ทำดีได้ไม่อายใครนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีนำสิ่งของมอบให้แก่ทางเทศบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำสิ่งของได้แก่น้ำดื่ม พลาสเตอร์ปิดแผล ยา ผ้าอนามัย และยากันยุง มามอบให้แก่ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี และนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนรับมอบ


สมศักดิ์  ทองศิริ ภาพ/ ณัฐพล ทิพยรส ข่าว  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting