1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฏรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมด้วยนายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด, นางมัณฑะนา สุทธิวรชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี, ป้องกันจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับพลเอกเจษฎา ศรีสุภาพ รองสมุหราชองครักษ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มามอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวาริน ชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ชาวบ้าน เเละสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรที่กำลังประสบอุทกภัย  โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ นายอำเภอวารินชำราบ กล่าวรายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่  พร้อมกันนี้ทางทีมงาน "สิงห์อาสา" จากบริษัทบุญรอดเบรเวอร์รี่ ยังได้นำน้ำดื่มตราสิงห์มามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วย

จากนั้นพล เอกเจษฎา ศรีสุภาพ รองสมุหราชองครักษ์ พร้อมด้วยนายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี,  นางมัณฑะนา สุทธิวรชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิรุจ  วิชัยบุญ นายอำเภอวารินชำราบ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบถามสภาพความเป็นอยู่่ของประชาชนในชุมชนท่าบ้ง มั่ง และชุมชนดีงามที่ได้อาศัยอยู่บนชั้น 2 ของบ้านพัก และยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอเมริกัน สงเคราะห์) เพื่อสอบถามถึงการเรียนการสอนด้วยด้วย


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน
 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting