1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เครือข่ายภัยพิบัติเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยสว.ถนอม ส่งเสริม มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน ศูนย์ปฏิบัติเครือข่ายภัยพิบัติเมืองวารินชำราบ โดยการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองวารินชำราบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.อ.ช.) กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองวารินชำราบ สภาองค์การชุมชน บ้านมั่นคงเมืองวารินชำราบ และปณิธิโต๊ะจีน ได้นำถุงยังชีพและสิ่งของที่ได้รับการบริจาคจากหน่วยงาน ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป มามอบให้แก่ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบเป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้นายถนอม ส่งเสริม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี และคณะยังได้เดินทางมาให้กำลังใจและร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วย 


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting