1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566


วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี นำพนักงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 โดยมีนายกัณตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี พร้อมนำกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระชัยมงคล ร้องเพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวคำ"ทรงพระเจริญ" โดยมีข้าราชการพลเรือน ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอวารินชำราบ มาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมอำเภอวารินชำราบหลังใหม่

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting