1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลจ.อุบลฯ เตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2556

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้เรียกประชุมคณะนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2556 ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2556 นี้ โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปความคิบหน้าในการจัดการประชุมและการเตรียมความ พร้อมของแต่ละเทศบาลในการให้ต้อนรับคณะเทศบาลจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ณัฐพล ทิพยรส ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting