1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบเข้าให้ความช่วยเหลือครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนท่าบ้งมั่ง บ้านเลขที่ 27 ของนายนิคม สานรักษ์ และได้ลุกลามไปยังบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงรวมความเสียหายทั้งสิ้น 3 หลังคาเรือนนั้น ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางมัณฑะนา สุทธิวรชัย นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดได้เข้าให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ ประสบเหตุเพลิงไหม้โดยได้มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมกล่าวให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบภัย จากนั้นในเวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้นำเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาท พร้อมสิ่งของยังชีพมามอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยทั้ง 3 ครอบครัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ต่อสู้กับชีวิตต่อไป ในการนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ยังได้นำเงินช่วยเหลือ พร้อมสิ่งของยังชีพไปมอบให้แก่ครอบครัวประชาชนในชุมชนหาดสวนสุขซึ่งประสบ เหตุเพลิงไหม้ในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาด้วย


ณัฐพล  ทิพยรส ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting