1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการประกอบอาชีพชุมชนหนองตาโผ่น


วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้นางสาวปริยา วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ให้คำแนะนำการประกอบอาชีพชุมชนหนองตาโผ่น


  กองสวัสดิการและสังคมSecured by Siteground Web Hosting