1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "วินัยงบประมาณและการคลัง และแนวทางการจัดวางระบบการประเมินผลควบคุมภายใน" วันที่ 2

วันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 9.00  น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วินัยทางงบประมาณและการคลัง และแนวทางการจัดวางระบบและการประเมินผลควบคุมภายใน" เป็นวันที่ 2 เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความรู้ในเรื่องวินัยงบประมาณและการคลัง ระเบียบการเงินการคลัง รวมถึงเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำรายงานสำหรับการควบคุมภายใน โดยมีหัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมรับฟังการสัมมนากันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในวันนี้วิทยากรได้นำผู้เข้าร่วมการสัมมนาจัดทำเวิร์คช็อปในเรื่องของงบ ประมาณและการคลัง

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting