1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

หน่วย นพค.56 สนภ.5 นทพ. สนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเคลื่อนย้ายสิ่งของไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว


วันที่ 18 กันยายน 2566 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สนับสนุนกำลังพลจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนเกตุแก้ว ท่าบ้งมั่ง และหาดสวนสุข เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เคลื่อนย้ายสิ่งของไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และวัดหาดสวนสุข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting