1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผู้ว่าราชการ จ.อุบลฯ ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่วางกระสอบทรายภายในชุมชนท่ากอไผ่


วันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 18.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี  ว่าที่ ร.ต.มนต์สง่า ลีลาศสง่างาม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยได้ตรวจเยี่ยมจุดวางกระสอบน้ำป้องกันน้ำไหลเข้าในชุมชน บริเวณประตูระบายน้ำชุมชนท่ากอไผ่ พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย จ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ปัจจุบัน (24 ก.ย. 66) ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ M7 เมื่อเวลา 18.00 น. อยู่ที่ระดับ 7.18 ม. เพิ่มขึ้น 0.04 ม. จากเวลา 06.00 น. ระดับน้ำล้นขอบตลิ่งฝั่งอำเภอวารินชำราบ มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 290 ครัวเรือน 1,024 คน ใน 4 ชุมชน โดยศูนย์ ปภ. เขต 13 อุบลราชธานี ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อ 12 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ  ลูกบาศก์เมตรต่อ1,000 ชั่วโมง บริเวณชุมชนท่ากอไผ่ ขณะที่ทางโครงการชลประทานอุบลราชธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 กรมทรัพยากรน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว บริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบ้งมั่ง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting