1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ลงนามใน MOU ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการ“วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนำนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีลงนามใน MOU ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"ร่วมกับเจ้าคณะตำบลวารินชำราบ(มหานิกาย), เจ้าคณะตำบลวารินชำราบ(ธรรมยุต) ,โรงเรียนหน่องตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) , โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ , สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting