1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมทำบุญตักบาตร "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ" ณ วัดผาสุการาม


วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมด้วย นางหนูพิณ โพธิสาขา สมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในโครงการ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ" ณ วัดผาสุการาม โดยมี  นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ โครงการ"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ"  เป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีกับประชาชนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป โดยจะจัดขึ้นทุกวันธรรมสวนะที่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ของทุกเดือน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการศึกษา

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting