1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบของยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบของยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายกัณตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นผู้กล่าวรายงานสถานการณ์น้ำและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ นำถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด มามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting