1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่มอบยาเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัย


วันที่ 30 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วย นักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยผู้ประสบอุทกภัยและมอบเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน แก่ผู้ประสบอุทกภัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ, ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหาดสวนสุข, ศูนย์พักพิงชั่วคราวปากเจ้าหมื่น และศูนย์พักพิงชั่วคราวใต้สะพานเสรีประชาธิปไตย ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและอนามัยของผู้ประสบอุทกภัย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯ

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting