1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ ร.ต.มนต์สง่า ลีลาศสง่างาม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยได้ตรวจเยี่ยมบริเวณจุดวางกระสอบน้ำป้องกันน้ำไหลเข้าในชุมชน บริเวณประตูระบายน้ำชุมชนท่ากอไผ่ พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting