1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบถุงยังชีพจำนวน 450 ชุด

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 450 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย ในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรียังได้กล่าวทักทายและให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting